Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan APC Forsikringsmæglere (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

APC Forsikringsmæglere A/S
CVR-nr. 30732049
Strandgade 4C, 4. sal
DK-1401 København K

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 7025 7026 eller apc@apc.dk.

3. Beskrivelse af behandlingen

I forbindelse med rekrutteringsprocessen hos APC indsamler vi personoplysninger om dig.

Oplysningerne, som du fremsender eller vi modtager fra rekrutteringsbureauer du har været i kontakt med, omfatter dine personlige detaljer og kontaktinformationer, herunder dit navn, køn, nationalitet, fødselsdato, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse og eventuelt billede.

Hertil behandler vi din ansøgning, dit CV, dine referencer, karakterudskrifter og eventuelt øvrige bilag, som du vælger at sende til os; oplysninger du ligeledes selv fremsender, som vi modtager fra rekrutteringsbureauer eller som indhentes via en reference. Fra din ansøgning og CV behandler vi talent-, rekrutterings- og ansøgningsdetaljer, samt uddannelses- og træningsdetaljer, herunder detaljer om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer, resultat fra personligheds- og færdighedstest.

Vi kan desuden behandle oplysninger om dig i forbindelse med personligheds- og intelligenstests.

Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Vi beder om, at du overstreger eventuelle CPR-numre på karakterudskrifter mv., da vi ikke har brug for at kende dit CPR-nummer.

Ansøger du en stilling, hvor lovkrav eller krav fra myndigheder, herunder Finanstilsynet, kræver at vi indhenter straffeattest fra medarbejdere, vil vi, før vi kan tilbyde dig stillingen, behandle oplysninger om eventuelle strafbare forhold.

Alle oplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter, men kan overlades til virksomheder, som leverer tjenester til os, for eksempel hosting-virksomheder og test-udbydere.

Formålet med behandlingen er af vurdere dig i forhold til en konkret stilling og finder sted på grundlag af artikel 6.1.b i databeskyttelsesforordningen eller på grundlag af interesseafvejningsreglen i artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er behandlingen af din ansøgning og opbevaring af oplysningerne med henblik på senere rekrutteringsforløb. Tests og indhentelse af referencer finder sted på grundlag af artikel 6.1.a (dit samtykke).

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil behandlingen af den specifikke stilling er besat. Hvis du får tilbudt stillingen og tager imod dette, overgår oplysningerne til din personalemappe. Hvis du får afslag, opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder efter afslag, hvorefter de slettes.

4. Modtagere

Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår APC med drift af virksomheden.

5. Pligtmæssig information

De oplysninger, vi behandler om dig er nødvendige for, at vi kan behandle din ansøgning til stillinger i APC. Det er frivilligt, om du giver os oplysningerne; men hvis du ikke giver os korrekte og fyldestgørende oplysninger, kan det være til hinder for, at vi kan vurdere dig i forhold til en konkret stilling.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på apc@apc.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opda­te­ret den 25. januar 2020

ELEAD

Strandgade 4C, 1401 København K
+45 7025 7026 - elead@apc.dk